درباره‌ی مجله

فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم طبی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) یک فصلنامه‌ی دو سوکور با بررسی همتا است که به زبان دری همراه با چکیده‌ی انگلیسی به‌صورت الکترونیکی با دسترسی آزاد (Open Access) منتشر می‌شود. این نشریه‌ مقالات با کیفیت برگرفته از مطالعات و تحقیقات  حوزه‌های مختلف علوم طبی را برای ارائه‌ی نظرات، نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی به‌منظور افزایش سطح کیفی تحقیقات و آموزش افغانستان، تبادل آموخته‌ها و تجربیات علمی و آشنا نمودن جامعه‌ی علمی کشور با تازه‌ترین یافته‌های علمی، منتشر می‌نماید.