درباره‌ی مجله

فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم طبی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) یک فصلنامه‌ی دو سوکور با بررسی همتا است که به زبان دری همراه با چکیده‌ی انگلیسی به‌صورت الکترونیکی با دسترسی آزاد (Open Access) منتشر می‌شود. این نشریه‌ مقالات با کیفیت برگرفته از مطالعات و تحقیقات  حوزه‌های مختلف علوم طبی را برای ارائه‌ی نظرات، نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی به‌منظور افزایش سطح کیفی تحقیقات و آموزش افغانستان، تبادل آموخته‌ها و تجربیات علمی و آشنا نمودن جامعه‌ی علمی کشور با تازه‌ترین یافته‌های علمی، منتشر می‌نماید. 

تمامی پیش‌نویس مقالاتی که به فصلنامه ارسال می‌شوند در مرحله‌ی نخست توسط سردبیر و هیئت تحریریه بررسی می‌شوند. در صورتی که همسو با اهداف فصلنامه و مطابق با اصول راهنمای نویسندگان تنظیم شده باشند، جهت داوری ارسال خواهند شد. در صورتیکه مقاله مناسب چاپ تشخیص داده نشود مراتب طی دو هفته به اطلاع نویسندگان خواهد رسید. مجله در رد، پذیرش و هر گونه ویرایش در متن مقاله آزاد می‌باشد و نیز حق ویرایش علمی و ادبی و تلخیص مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد. نسخه‌ی نهایی قبل از چاپ به رویت نویسنده مقاله خواهد رسید. ترتیب ذکر نام نویسندگان طبق ترتیب مندرج در مقاله به عهده نویسنده(گان) می‌باشد. کلیه حقوق جزئی و کلی مقالات مدرج در فصلنامه برای نویسنده(گان) محفوظ است.

فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) خود را متعد به رعایت دستورالعمل‌های ارائه شده توسط کمیته‌ی اخلاق در انتشار  (COPE) و ارزش‌های اخلاق حرفه‌ای در تحقیقات طبی می‌داند. بنابراین نشریه از دریافت مقالات تحقیقی معتبری که حاوی نتایج علمی جدید باشد استقبال می‌نماید. مقالات ارسالی نباید در دیگر نشریات داخلی و خارجی منتشر شده باشد. همچنین حق انتشار مقاله، پس از پذیرش آن، برای نشریه محفوظ است و نویسنده مجاز به انتشار آن در نشریات دیگر نیست. تحقیقات انسانی باید مطابق دستورالعمل‌های ذکر شده در بیانیه‌ی سازمان جهانی صحت در سال (30:360-362) 1976باشد. در صورت کار با حیوانات لابراتواری، قوانین ذکرشده در ویرایش هشتم کتاب راهنمای انستیتوت ملی سلامت(Ethical guidelines set by the 8th edition of National Institute of Health)  برای نگهداری و استفاده از حیوانات رعایت شده باشد.