راهنمایی نویسندگان

از نویسندگان محترمی که مایل هستند مقالات آن‌ها در این نشریه چاپ شود، خواهشمند است نکات ذیل را در تهیه و تنظیم مقاله رعایت کنند.
1. ارزش علمی ـ تحقیقی داشته باشد؛
2. در چارچوب اهداف و در قالب موضوعات تعیین شده برای نشریه باشد؛
3. با اصول اخلاقی، دینی، اعتقادی، ملی و فرهنگی کشور مغایرت نداشته باشد؛
4. در نگارش مقاله آئین نگارش زبان فارسی، گویش و لهجه‌ی دری به‌طور کامل رعایت شود و از به‌کار بردن کلمات خارجی که معادل رسا در زبان فارسی دارند، خودداری گردد. اصطلاحات خارجی با معادل‌های دقیق و رسا در زبان فارسی و نام کامل واژه و عبارت اختصاری به کار رفته در متن، با زیرنویس ارجاع شود؛
5. مقالات در قالب فایلword ، جداول، نمودارها و اشکال از طریق ویب‌سایت ارسال گردد. تنظیمات فایل  word  باید به صورت صفحه A4 استاندارد، دو ستونی و یک خط در میان با رعایت حاشیه لازم باشد و تمامی صفحات شماره گذاری شوند؛
6. هنگام ارسال مقاله باید نامه‌ای مبنی بر تایید "نویسنده‌ی مسؤول" با امضای کلیه‌ی نویسندگان مقاله به نشریه ارسال شود(فرم تعهدنامه)

7. چنانچه بین منافع نویسندگان و یا منافع نویسنده با سازمان حامی طرح پژوهشی تضاد وجود داشته باشد، از نویسنده یا نویسندگان انتظار می رود منافع چاپ مقاله خود را هم راستا کنند و یا به طور مشخص و قبل از چاپ مقاله به افشای تضاد منافع مقاله خود بپردازند .(فرم تضاد منافع)

8. در انجام تحقیق، اصول بیانیه‌ی هلسینکی (۲۰۰۸) و ضوابط اخلاق طبی رعایت گردد.

دستورالعمل نگارش مقالات
1) معیارهای مقاله اصیل (Original paper)

حجم مقاله‌ی اصیل حداکثر 7000 کلمه باشد. مقالات علمی-تحقیقی از نظر ساختار شامل عنوان (فارسی و انگلیسی)، چکیده و کلیدواژه‌ها (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، ملاحظات اخلاقی، تضاد منافع، ذکر منابع مالی، تقدیر و تشکر و فهرست منابع می‌باشد.

1. صفحه عنوان باید شامل عنوان مقاله، نام و تخلص و رتبه‌ی علمی نویسندگان، محل انجام تحقیق، وابستگی سازمانی هر یک از نویسندگان و نشانی دقیق نویسنده‌ی مسؤول (شماره‌ی تلفن، ایمیل آدرس) باشد.

2. ذکر کد ارکید (ORCID) برای تمام نویسندگان بخصوص نویسنده‌ی اول و نویسنده‌ی مسؤول مقاله الزامی است.

2- چکیده: چکیده‌ی مقاله به زبان فارسی و انگلیسی در بین 2۵۰ تا 300 کلمه همراه مقاله ارسال شود. چکیده‌ی فارسی باید به‌صورت ساختار یافته با عناوین مقدمه، مواد و روش‌‌ها، نتایج، بحث و نتیجه‌گیری و کلمات کلیدی (حداقل ۳ و حداکثر 5 واژه) سازماندهی شود. چکیده‌ی انگلیسی باید کاملا منطبق با چکیده فارسی و در پنج قسمت Introduction، Materials and Methods، Results، Conclusion  و  Keywords تنظیم گردد؛

3- مقدمه: باید ضمن بیان زمینه، اهمیت و هدف تحقیق، خلاصه‌ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر را که در گذشته به انجام رسیده است، سؤالات بدون پاسخی که این تحقیق به آن‌ها پاسخ می‌گوید و بیان این موضوع که چگونه نتایج این تحقیق می‌تواند به رفع ابهامات کمک کند، را با ذکر منابع مربوطه بیان نماید.

۴. مواد و روش‌ها: در این بخش باید نوع مطالعه، زمان و مکان اجرای تحقیق، حجم نمونه، روش نمونه‌گیری و منطق تعداد نمونه، معیارات ورود و خروج از مطالعه، نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات، رعایت موازین اخلاق در تحقیق بطور دقیق ذکر شود. در صورت استفاده از مواد مصرفی، نام کشور و شرکت سازنده (به انگلیسی) در داخل پرانتز ذکر شود. در صورت استفاده از روش‌های قبلی ذکر مرجع روش الزامی است. در مواردی که از روش‌ یا روش‌های جدید استفاده می‌شود لازم است اطلاعات کافی در مورد آن داده شود تا در صورت نیاز توسط سایر افراد قابل انجام باشد. نام آزمون‌های آماری و نرم‌افزارهای مورد استفاده در تحقیق نیز الزامی است.

5- نتایج و یافته‌ها: نتایج باید به خلاصه‌ترین شکل ممکن در این قسمت به یکی از سه روشِ بیان در متنِ بخش نتایج، در جدول یا در نمودار بیان شوند. عنوان جدول با ذکر شماره در بالای آن و عنوان نمودار در زیر آن قرار گیرد. تصاویر با فرمت JPEG ارسال شوند.

6- بحث و نتیجه‌گیری: بحث و نتیجه‌گیری باید شامل بیان اهمیت نتایج بدست آمده و محدودیت آن‌ها، مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه، بیان و توجیه تشابهات و تفاوت‌ها، توضیح موارد کاربرد عملی و قابلیت تعمیم‌پذیری نتایج بدست آمده و پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات جدید در موضوع مورد تحقیق باشد.

2) معیارهای مقاله گزارش مورد (Case report)

  1. حجم مقاله‌ی گزارش‌مورد (با احتساب چکیده‌ی فارسی و انگلیسی صرف نظر از منابع) بین 3000 تا 5000 کلمه باشد.
  2. چکیده‌ی فارسی و انگلیسی مقاله شامل 250-200 کلمه و در پنج پاراگراف به‌ترتیب با عناوین: مقدمه، ارائه‌ی گزارش، نتیجه‌گیری و کلمات کلیدی (حداقل ۳ و حداکثر 5 واژه) سازماندهی شود.
  3. مقدمه: مقدمه در مقالات گزاش مورد به‌صورت بررسی متون کوتاه باشد. اگر یک مریضی جدید توضیح داده می‌شود باید زمینه‌ی مورد گزارش از جمله اختلالات مربوط، سیر معمول مریضی، پیشرفت آن همراه با توضیحات مربوطه ارائه گردد. اگر گزارش مورد بحث مربوط به عوارض جانبی مواد دوایی باشد باید جزئیات مربوط به دوا و عوارض جانبی شناخته شده قبلی نیز لحاظ گردد.
  4. ارائه‌ی گزارش: باید تمام جزئیات مربوط در مورد(های) گزارش شده را ارائه دهد. موارد کلینیکی، تاریخچه، علائم و نشانه‌های مریضی، هر گونه آزمایش مثبت در ارتباط با مریضی، شرح حال و اطلاعات دموگرافیک بیمار (بدون ذکر هرگونه جزئیاتی که می‌تواند به شناسایی مریض منجر شود) و توصیف مداخلات مهم درمانی انجام شده، لحاظ گردد. اگر گزارش مورد مربوط به یک سری پرونده‌ها است، اطلاعات باید برای تمامی مریضان ذکر شده باشد.
  5. نتیجه‌گیری: باید به وضوح بیانگر نتیجه‌گیری اصلی گزارش مورد و ارائه یک توضیح روشن از اهمیت و ارتباط آن‌ها، قابلیت تعمیم‌پذیری نتایج بدست آمده، راهنمایی برای ادامه تحقیق خود یا دیگران و در مجموع ارایه آنچه که از این تحقیق به علم اضافه شده است.

3) معیارهای مقاله مروری (Review paper)

مقالات مروری باید توسط متخصصین که خود حداقل دارای دو مقاله در زمینه‌ی موضوع مقاله در فهرست منابع باشد، نوشته شوند؛

2. این مقالات برای ارایه‌ی آخرین نتایج علمی درباره‌ی یک موضوع خاص باشد؛

3. از منابع نویسنده در مقاله استفاده شده باشد؛

4. مقالات مروری از نظر ساختار شامل چکیده، مقدمه، متن اصلی، نتیجه‌گیری، و تشکر قدردانی می‌باشد.

5. چکیده‌ی مقالات مروری بین 250 تا 200 کلمه؛

6. تعداد صفحات در مقاله مروری حداکثر ۱۰ صفحه باشد.

4) مقالات مروری سیستماتیک و متاآنالیز

این مقالات شامل بررسی کلی یک موضوع جدید علمی است و نویسنده این مقالات، باید ضمن دارا بودن تجربه‌ی علمی کافی، در زمینه‌ی مورد بحث صاحب‌نظر باشد. ساختار این مقالات باید شامل چکیده ساختار یافته و متن اصلی با عناوین مقدمه، روش بررسی، نتایج و بحث و نتیجه‌گیری باشد.

5) نامه به سردبیر
نامه به سردبیر با موضوعات نقدی بر مقالات قبلی، اخبار و تجربیات جدید و ارزنده تهیه گردند. نقد یک مقاله حداکثر دو ماه پس از چاپ پذیرفته می‌شود. حداکثر حجم نامه به سردبیر ۱۰۰۰ کلمه است. نامه به سردبیر به ترتیب ارائه در متن از بخش‌های صفحه عنوان، متن نامه به سردبیر (ممکن است در چند بخش ارائه شود)، نتیجه‌گیری (اختیاری)، ملاحظات اخلاقی، تشکر و قدردانی و منابع تشکیل می‌شود.

زبان و رسم‌الخط مقاله
رعایت کردن نکات زیر درمورد آن‌ها ضروری است:
زبان نگارشی باید فارسی با گویش و لهجه‌ی فارسی باشد؛
واژه‌ها و یا عباراتی که به‌صورت علایم اختصاری به‌کار برده می‌شوند، در اولین استفاده، نام کامل آن‌ها در پرانتز ذکر گردد؛
از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل‌های دقیق و رسایی در زبان فارسی وجود دارند، جدا خودداری شده و در مواقع ضروری، معادل خارجی واژه‌ی مورد نظر، جلوی آن داخل پرانتز نوشته شود؛
معادل خارجی یک کلمه‌، فقط یکبار و در اولین مورد استفاده شده و درسطور بعدی، فقط از‌ کلمه‌ی‌ فارسی آن استفاده گردد؛
از درج اعداد انگلیسی در متن فارسی پرهیز گردد؛
اندازه‌ی فونت اعداد و کلمات انگلیسی همواره 2 واحد کوچکتر از متن فارسی باشد؛
مقاله باید تحت نرم‌افزار MS Word در سایز A4 و فاقد هرگونه صفحه‌آرایی باشد؛
فاصله‌‎ی خطوط متن 1 برابر (Single) با حاشیه‌های 5/2 سانتی‌متر، به‌صورت یک‌ستونی، با قلم B Mitra و سایز 12، قلم عنوان B Mitra سایز 12 Bold تهیه شوند؛
اندازه‌ی فونت زیرنویس و رونویس تصاویر و جداول 2 واحد کوچکتر از متن اصلی باشند؛
برای تایپ متن خلاصه‌ی انگلیسی و رفرنس‌ها از قلم Time New Roman سایز 10 و برای قلم عنوان لاتین نیز از قلم Time New Roman سایز10 Bold استفاده شود.
معادلات باید به‌صورت خوانا با حروف و علایم مناسب با استفاده از اMicrosoft Word Equation تهیه شوند؛
واحدها بر حسب واحد بین‌المللی (SI) و معادلات به ترتیب شماره‌گذاری شوند؛
توجه! به دست‌نوشته‌هایی که خارج از فرمت ذکرشده ارسال گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

جداول، نمودارها و تصاویر
رعایت کردن نکات زیر درمورد آن‌ها ضروری است:
جداول باید ساده باشند و نباید اطلاعات را در متن مقاله کپی کرد؛
جداول باید دارای عنوان در قسمت بالا باشند و در صورت نیاز به توضیح، در زیر جداول به‌صورت زیرنویس قید گردد؛
داده‌ها نباید به هر دو صورت جدول و نمودار ارایه شوند؛
تصاویر فقط باید در صورت بهبود مقاله ارایه شوند؛
برای فیلم‌های رادیوگرافی، اسکن‌ها و سایر تصاویر تشخیصی، و همچنین تصاویر نمونه‌های پاتولوژی یا عکس‌های نوری، تصاویر با وضوح بالا را با فرمت jpeg یا bitmap ارسال کنید؛
توضیحات و زیرنویس‌ها را برای تصاویر در یک صفحه‌ی جداگانه تایپ کنید، و مقیاس داخلی را توضیح دهید و روش رنگ‌آمیزی در عکس‌های نوری را مشخص کنید؛
تعداد جداول، نمودارها و تصاویر متناسب با حجم مقاله (یک مورد به ازای هر چهار صفحه) باشد؛
از آوردن جداول و نمودارهایی که به اطلاعات و داده‌های آن‌ها در متن مقاله به‌طور کامل اشاره شده است، اجتناب گردد؛

منابع و مآخذ
فرمت رفرنس‌دهی باید به روش ونکوور باشد و به ترتیب ورود متن در مقاله شماره گذاری شود (داخل پرانتز). توصیه می‌شود از نرم افزار اندنوت و یا مندلی برای درج منابع استفاده شود. در مورد رفرنس‌دهی رعایت نکات زیر الزامی است:
1. برای رفرنس‌هایی که بیش از 6 نویسنده دارند، لطفاً نام شش نویسنده اول را ذکر کرده و مابقی نویسندگان را با عبارت et al"" معرفی کنید.
2. شماره صفحات در منابع پس از اختصار "صص" و در انگلیسی پس از اختصار pp."" به دنبال عنوان قرار می‌گیرد.
3. شماره‌ی منابع مورد استفاده هم در متن و هم در فهرست منابع باید داخل کروشه باشند.

4. در صورتی که منبع، مقاله‏ای از یک مجله‏ی چاپ‏شده باشد و تعداد نویسندگان کم‏تر از شش نفر باشد:

ساختار: تخلص - حرف اول نام کوچک همه‏ی نویسندگان به‏صورت کپیتال (به‌طوری‌که نام هر یک از نویسندگان با ویرگول از دیگری جدا شود). عنوان مقاله. عنوان اختصاری مجله. سال انتشار؛ دوره(جلد): شماره‌ی صفحات.

مثال:

Olafsdottir HF, Bush D, Barry C. The Role of Hippocampal Replay in Memory and Planning.

 Curr Biol. 2018 Jan 8; 28(1): 37-50.

5. در صورتی که منبع، مقاله‏ای از یک مجله‏ی چاپ‏شده باشد و تعداد نویسندگان بیش‏تر از شش نفر باشد:

ساختار: تخلص - حرف اول نام کوچک شش نفر از نویسندگان به‏صورت کپیتال (به­طوری­که نام هر یک از نویسندگان با ویرگول از دیگری جدا شود)، et al. عنوان مقاله. عنوان اختصاری مجله. سال انتشار؛ دوره(جلد): شماره­ی صفحات.

مثال:

Cain SM, Ahn S, Garcia E, Zhang Y, Waheed Z, Tyson JR, et al. Heantos-4, a natural plant extract used in the treatment of drug addiction, modulates T-type calcium channels and thalamocortical burst-firing. Mol Brain. 2016; 9(1): 94.

6. در صورتی­که منبع، مقاله‏ای از یک مجله‏ی الکترونیکی باشد:

ساختار: برای همه‏ی نویسندگان: تخلص - حرف اول نام کوچک به‏صورت کپیتال (به­طوری­که نام هر یک از نویسندگان با ویرگول از دیگری جدا شود). عنوان مقاله. عنوان اختصاری مجله ]انترنت[. روز، ماه و سال انتشار ]روز، ماه و سال استناد به آن[؛ دوره(جلد): شماره­ی صفحات. Available from: URL

مثال:

Cabon H, Ediger D. Control of asthma, quality of life, anxiety and depression symptoms among Turkish patients with asthma. Electron J Gen Med [internet]. 2018 [cited 2018 July 19]; 15(5): em 71. Available from: https://doi.org/10.29333/ejgm/91403

7. در صورتی که منبع، مقاله‏ای از یک وب‏سایت باشد:

ساختار: برای همه‏ی نویسندگان: تخلص - حرف اول نام کوچک به‏صورت کپیتال (به­طوری­که نام هر یک از نویسندگان با ویرگول از دیگری جدا شود). عنوان صفحه ]انترنت[. نام شهر: نام ناشر؛ سال انتشار ]سال ماه و روز انتشار/اپدیت‏شدن؛ سال ماه و روز استناد[. Available from: URL

نکته: در صورتی‏که به تاریخ انتشار دسترسی نبود، به‏جای date از عبارت un date یا no date استفاده شود تا معلوم گردد که فراموش نشده است.

مثال:

American medical association. Medical leaders urge collection of demographic as a step toward encoding health care disparities [internet]. Chicago: American medical association; 2011 [updated 2011 April 28; cited 2018 July 19th]. Available from: https://WWW.ama-assn.org/ama/pub/News/news/medical-leaders-urge-collection demographic

8. در صورتی که منبع، یک پایان‏نامه باشد:

ساختار: تخلص - حرف اول نام کوچک نویسنده به‏صورت کپیتال. عنوان پایان‎نامه [dissertation]. ] محل انتشار [: ناشر؛ سال انتشار. تعداد کل صفحات.

مثال:

Allen SJ. The social and moral fiber of celtic tiger Ireland [dissertation]. [Dublin]: University of college Dublin; 2009. 270 p.

9. در صورتی که منبع، کتابی با یک نویسنده باشد:

ساختار: تخلص - حرف اول نام کوچک به‏صورت کپیتال. عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.

مثال:

Hammond C. Cellular and molecular neurophysiology. San Diego: Elsevier; 2015.

10. در صورتی که منبع، کتابی با دو تا شش نویسنده باشد:

ساختار: تخلص - حرف اول نام کوچک به‏صورت کپیتال (به­طوری­که نام هر یک از نویسندگان با ویرگول از دیگری جدا شود). عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.

مثال:

Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM, Siegelbaum SA, Hudspeth AJ. Principles of neural science. New York: Mic Graw Hill; 2012.

11. در صورتی که منبع، کتابی با بیش از شش نویسنده باشد:

ساختار: تخلص - حرف اول نام کوچک شش نویسنده‏ی اول به‏صورت کپیتال (به­طوری­که نام هر یک از نویسندگان با ویرگول از دیگری جدا شود)، et al. عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.

مثال:

Johnson LR, Byrne JH, Downey JM, Goodman HM, Granger DN, Johnson DA, et al. Essential medical physiology. Amsterdam: Elsevier; 2003.

12. در صورتی که منبع، کتابی باشد که نویسنده‏ی آن یک سازمان است:

ساختار: نام سازمان. عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.

مثال:

Department of agriculture, food and rural development. Pedigree sheep breed improvement program: performance results for lamb’s summer 2000. Cavan (Ireland): department of agriculture, food and rural development; 2000.

13. در صورتی که منبع، کتابی با یک یا چند ویراستار باشد:

ساختار: برای همه‏ی ویراستاران: تخلص - حرف اول نام کوچک به‏صورت کپیتال (به­طوری­که نام هر یک از نویسندگان با ویرگول از دیگری جدا شود). Editors. عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.

مثال:

Fauci AS, Kasper DL, Longo DL, Hauser SL, Loscalzo J, Jameson JL. Editors. Horrisons’s principles of internal medicine. New York: Mc Graw Hill Education; 2015.

14. در صورتی که منبع، فصلی از یک کتاب ویراستاری‏شده باشد:

ساختار: برای همه‏ی نویسندگان: تخلص - حرف اول نام کوچک به‏صورت کپیتال (به­طوری­که نام هر یک از نویسندگان با ویرگول از دیگری جدا شود). عنوان فصل. In: تخلص - حرف اول نام کوچک ویراستار به‏صورت کپیتال. عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار. شماره صفحات.

مثال:

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, Editors. The genetic basis of human cancer. New York. Mc Graw Hill; 2012. P. 93-113.

15. برای تبدیل‏شدن منابع فارسی فارسی به انگلیسی در قالب رفرنس‏نویسی ونکوور؛ عنوان، نام نویسندگان و نام مجله، دانشگاه یا سازمان را عینا از چکیده‏ی انگلیسی مقاله برداشته و در آخر عبارت [In Persian] را اضافه کنید.

زمانی‏که مقاله یا سندی به‏قفارسی قدیمی است که چکیده‏ی انگلیسی ندارد، صرفا باید در کروشه آوانویسی شود و از ترجمه‏ی آن خودداری گردد.

برای مقالات زیرچاپ، چون شماره‏ی Issue و صفحه وجود ندارد، در آخر منبع از عبارت (Forthcoming 2012) استفاده می‏شود.

16) استناد به منابع غیر فارسی و انگلیسی:

ساختار: برای همه‏ی نویسندگان: تخلص - حرف اول نام کوچک به‏صورت کپیتال (به­طوری­که نام هر یک از نویسندگان با ویرگول از دیگری جدا شود). عنوان مقاله به زبان اصلی. نام ژورنال. سال انتشار؛ دوره(جلد): شماره‏ی صفحات. زبان اصلی.

مثال:

Ellingsen AE, Wilhelmsen I.  Sykdomsangt blant medisin-og Jusstudenter. Tidsskr Nor Laegeforen. 2002; 122(8): 785-7. Norwegian.

براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد نحوه استناد به ساير انواع منابع، به نشانی الکترونیکی زير مراجعه شود:

http://library.vcc.ca/downloads/VCC_VancouverStyleGuide.pdf