اهداف و زمینه ها

فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم طبی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) با هدف ارتقای سطح دانش محققین در زمینه‌ی آموزش علوم طبی و برقراری ارتباط سازنده بین محققین این حوزه، پذیرای مقالات محققان، متخصصان و اساتید رشته‌های علوم طبی می‌باشد. حوزه‌ی موضوعی مقالات فصلنامه‌ی علمی - پژوهشی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) شامل مقالات اصیل تحقیقاتی؛ مقالات تحقیقاتی کوتاه؛ گزارش موردی و مقالات مروری، مروری نظام‌مند و متا آنالیز در زمینه‌های علوم تشریحی، بیولوژی، بیوشیمی، جنتیک (جنتیک جمعیت، جنومیک، پروتئومیک)، ایمونولوژی، هماتولوژی و بانک خون، میکروبیولوژی، پتالوژی، فارماکولوژی، فیزیولوژی، بیوتکنولوژی، بیوانفورماتیک، اپیدمیولوژی و صحت عامه، زنان و زایمان، و تحقیقات چند رشته‌ای می‌باشد.