ضوابط عمومی

از نویسندگان محترمی که مایل هستند مقالات آن‌ها در این نشریه چاپ شود، خواهشمند است نکات ذیل را در تهیه و تنظیم مقاله رعایت کنند.

اصول و ضوابط کلی

  1. ارزش علمی ـ تحقیقی داشته باشد؛
  2. در چارچوب اهداف و در قالب موضوعات تعیین شده برای نشریه باشد؛
  3. با اصول اخلاقی، دینی، اعتقادی، ملی و فرهنگی کشور مغایرت نداشته باشد؛
  4. در نگارش مقاله آئین نگارش زبان فارسی، گویش و لهجه‌ی دری به‌طور کامل رعایت شود و از به‌کار بردن کلمات خارجی که معادل رسا در زبان فارسی دارند، خودداری گردد. اصطلاحات خارجی با معادل‌های دقیق و رسا در زبان فارسی و نام کامل واژه و عبارت اختصاری به کار رفته در متن، با زیرنویس ارجاع شود؛
  5. مقالات در قالب فایلword ، جداول، نمودارها و اشکال از طریق ویب‌سایت ارسال گردد. تنظیمات فایل  word  باید به صورت صفحه A4 استاندارد، دو ستونی و یک خط در میان با رعایت حاشیه لازم باشد و تمامی صفحات شماره گذاری شوند؛
  6. هنگام ارسال مقاله باید نامه‌ای مبنی بر تایید "نویسنده‌ی مسؤول" با امضای کلیه‌ی نویسندگان مقاله به نشریه ارسال شود(فرم تعهدنامه
  7. چنانچه بین منافع نویسندگان و یا منافع نویسنده با سازمان حامی طرح پژوهشی تضاد وجود داشته باشد، از نویسنده یا نویسندگان انتظار می رود منافع چاپ مقاله خود را هم راستا کنند و یا به طور مشخص و قبل از چاپ مقاله به افشای تضاد منافع مقاله خود بپردازند .(فرم تضاد منافع
  8. در انجام تحقیق، اصول بیانیه‌ی هلسینکی (۲۰۰۸) و ضوابط اخلاق طبی رعایت گردد.